System GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP)
w Centrum-Badawczo Rozwojowym Novasome Sp. z o. o.

Posiadamy:

Podlegamy okresowym inspekcjom Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych prac.

Zezwolenia wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Zakres prac w ramach systemu GMP to m.in.:

Posiadamy doświadczenie jako wytwórca kontraktowy w zakresie badań kontroli jakości produktu leczniczego i materiału wyjściowego na zasadach określonych w umowie jakościowo-kontraktowej. Jesteśmy otwarci na poszerzanie swojego zakresu działalności zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Wykwalifikowany personel gwarantuje jakość i rzetelność wykonanych prac, a nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne na wszystkich etapach zleconych projektów.

Novasome

 Grupa Hasco