Szukaj

Współpraca

Uczelnie Wyższe

CBR Novasome powstające jako spółka typu spin-off do tej pory stale współpracuje z Uczelniami Wyższymi. Początki firmy sięgające czasów konsorcjum zespołów naukowych uniwersytetów wrocławskich są dowodem naszej otwartości do rozwoju nauki i innowacyjności.

Na co dzień współpracujemy m.in. z:

– Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i wieloma innymi.

Doktoraty wdrożeniowe,
prace magisterskie

Ściśle współpracujemy z Uczelniami Wyższymi oferując możliwość prowadzenia:

  • prac magisterskich
  • doktoratów wdrożeniowych

Oferujemy również staże oraz praktyki zawodowe. Wspieramy młode talenty. Umożliwiamy zapoznanie ze specyfiką branży farmaceutycznej i zbudowanie świadomości wyboru ścieżki kariery.

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”

Głównym celem Związku PDI jest wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy na dalszy rozwój naszego kraju, w szczególności dla przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych.

Zaawansowane technologie, badania innowacyjne i działalność badawczo-rozwojowa najczęściej wymagają zaangażowania środków, wysokiej jakości infrastruktury naukowo-badawczej. Nieodzowne jest wsparcie ze strony państwa i budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które stanie się kanwą dla realizacji celów polskich przedsiębiorców.

Klaster LifeScience Kraków i Klaster Nutribiomed

W 2016 roku przystąpiliśmy do Krajowego Klastra Kluczowego Nutribiomed. Główną ideą przyświecającą powstaniu Klastra było zbudowanie mocnej pozycji Polski w branży oferującej suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne, a także wykorzystywanie do ich produkcji rodzimych, naturalnych surowców oraz nowoczesnej technologii.

Dzięki obecności Klastra możliwe jest powiązanie nowoczesnych technologii biomedycznych z wiedzą i doświadczeniem zrzeszonych w klastrze wyspecjalizowanych podmiotów. 

W 2021 roku staliśmy się również członkiem Klastra LifeScience Kraków posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego. Klaster wspiera Partnerów w swej innowacyjności i promuje działalność LifeSciene.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Novasome oprócz zaawansowanej działalności w branży farmaceutycznej rozwija swoje zainteresowania w obszarze rynku chemicznego.

Przystąpienie Novasome 22.04.2022 roku do PIPC umożliwia partnerskie nawiązanie współpracy z przedstawicielami branży chemicznej biegłymi w koordynacji chemicznego sektora badawczo-rozwojowego.

Novasome

 Grupa Hasco