O firmie

O CBR Novasome

Zostaliśmy założeni w 2004 roku jako spółka typu spin-off.

Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz status jednostki naukowej. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Jednostek Naukowych Systemu POL-on.

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresie prac badawczych, eksperckichanalitycznych.

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji procesów badawczych i technologicznych.

Posiadamy szerokie spektrum usług analitycznych: od analiz chromatograficznych, po badania kształtu i wielkości cząstek po analizy rentgenowskie i badania uwalniania.

Realizujemy usługi badawczo-rozwojowe w szczególności:

A dodatkowo: 

Novasome

 Grupa Hasco