Szukaj

O firmie

O CBR Novasome

Zostaliśmy założeni w 2004 roku jako spółka typu spin-off.

Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz status jednostki naukowej. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Jednostek Naukowych Systemu POL-on.

2022
Przystąpienie CBR Novasome w kwietniu 2022 r. do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wspierającego rozwój i innowacyjność chemicznego sektora R&D.
2022
2021
CBR Novasome w grudniu 2021 roku zostaje członkiem Klastra LifeScience Kraków, wspierającego przedsiębiorczość i innowacyjność instytucji działających w obszarze life science.
2021
2021
CBR Novasome otrzymuje dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pikralida.
2021
2019
Wpisanie CBR Novasome do Rejestru Jednostek Naukowych Systemu POL-on, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym.
2019
2018
Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego CBR Novasome uzyskuje statusu jednostki naukowej.
2018
2017
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w czerwcu 2017 roku przyznaje firmie CBR Novasome certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW, ang. GMP), zezwolenie na wytwarzanie w zakresie kontroli jakości (badania fizykochemiczne).
2017
2016
W strukturze firmy utworzono Laboratorium Innowacyjnych Technologii Medycznych (LITM). Celem działalności LITM jest prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny, biotechnologii oraz nauk pokrewnych.
2016
2016
Firma CBR Novasome została członkiem Klastra Nutribiomed, zrzeszającego grono przedsiębiorstw z branży żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznej.
2016
2014
Decyzją Ministra Gospodarki firma CBR Novasome uzyskała oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
2014
2008
W 2008 roku firma CBR Novasome uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe”. W ramach projektu powstały nowe laboratoria, a laboratoria istniejące zostały rozbudowane i zmodernizowane.
2008
2007
Od 2007 roku szereg prac badawczych realizowanych przez firmę CBR Novasome prowadzonych jest na zlecenie PPF Hasco-Lek S.A. między innymi w ramach realizacji zadań projektu Inicjatywy Technologicznej i dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2007
2006
W 2006 roku na mocy kolejnego aktu notarialnego zmieniła się struktura udziałowców spółki. Od tego czasu w spółkę w stu procentach zaangażowany jest kapitał polski. Od tego momentu głównym obszarem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji i kosmetyki.
2006
2004
Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w listopadzie 2004 roku jako spółka typu spin-off, która swymi korzeniami sięga utworzonego w 2001 roku Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych. Konsorcjum zostało powołane do życia przez zespoły naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Medycznej oraz Politechniki Wrocławskiej. Celem przewodnim spółki było prowadzenie badań podstawowych i aplikacyjnych w obszarze nanotechnologii.
2004

Novasome

 Grupa Hasco