Park aparaturowy - technologia

Tabletkarka rotacyjna PZ-ZERO PZ0-03

Tabletkarka rotacyjna umożliwiająca wytwarzanie tabletek z wydajnością 2 400-10 800 tabl./h na matrycach w standardzie EU BB lub EU D.

Wieża fluidalna Ghibli 003 GR 1003

Wieża umożliwia suszenie granulatów w złożu fluidalnym, a także granulację mokrą proszków w złożu fluidalnym w skali 1-3kg.

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy Vortex 025 GL 1012

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy do mieszania i granulowania na mokro produktów w ilości 3 – 6kg.

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy Eurovent

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy do mieszania i granulowania na mokro produktów w ilości 1 – 2kg.

Kompaktor walcowy

Urządzenie umożliwia granulację suchą proszków z wydajnością do 10kg/h.

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy Glatt TMG

Mieszarko-granulator wysokoobrotowy do mieszania i granulowania na mokro produktów w ilości 0,2 – 1kg.

Wieża fluidalna Glatt Mini-Glatt

Wieża umożliwia suszenie granulatów w złożu fluidalnym, granulację mokrą w złożu fluidalnym proszków oraz powlekanie pelletek w złożu fluidalnym techniką Wurstera w skali 0,2-0,6kg.

Powlekarka Glatt GC 1

Powlekarka umożliwiająca powlekanie tabletek w skali 0,2-0,8 l.

Mieszalnik dwustożkowy UNITYPHARM MD-50

Mieszalnik firmy UNITYPHARM oferuje równomierne wymieszanie proszków od 1 kg do około 20 kg.

Mikronizer FTO-04CE

Mikronizer powietrzno strumieniowy wykorzystuje sprężone powietrze  do mikronizacji od 1 do 7 g proszków na minutę. Minimalna wielkość próby to 5 g.

Mieszalnik 3D TURBULA typ T 2F

Mieszalnik umożliwiający wydajne mieszanie proszków w skali 0,2-0,8kg

Przecierak kalibracyjny UNITYPHARM PK-50

Kalibrator jest urządzeniem wykorzystywanym do rozdrabiania i ujednolicania granulatów suchych lub wilgotnych.

Aparat do pomiaru gęstości nasypowej Electrolab ETD 1020X (zestaw) 100 ml, 250 ml

Aparat firmy Electrolab jest urządzeniem służącym do mierzenia gęstości nasypowej proszków.

Urządzenie do pomiaru parametrów proszków Powder Pro

PowderPro służy do pomiaru fizycznych właściwości proszku. Urządzenie bada podstawowe właściwości fizyczne materiałów proszkowych takich jak: kąt usypu, gęstość nasypowa przed i po ubiciu.

Aparat do pomiaru czasu rozpadu tabletek Sotax DT50

Aparat Sotax DT50 to zautomatyzowane urządzenie do pomiaru czasu rozpadu tabletek

Aparat do pomiaru twardości tabletek ERWEKA TBH 225

Aparat z serii ERWEKA TBH 225 jest testerem do mierzenia twardości tabletek

Tester ścieralności tabletek Electrolab Mod.EF-1W

Bębnowy tester ścieralności tabletek z zakresem obrotów 20 – 50 rpm odpowiadający wymaganiom Ph.Eur.

Mieszalnik homogenizujący V-50l Kates

Mieszalnik homogenizujący wyposażony w płaszcz grzewczo-chłodzący, z możliwością pracy pod obniżonym ciśnieniem – przeznaczony do wytwarzania produktów płynnych i półstałych w skali 20-50l.

Mieszalnik homogenizujący Urliński MZUTL 10 CCF

Mieszalnik homogenizujący wyposażony w płaszcz grzewczo-chłodzący, z możliwością pracy pod obniżonym ciśnieniem – przeznaczony do wytwarzania produktów płynnych i półstałych w skali 6-10l.

Mieszalnik laboratoryjny Stephan UMC 12

Mieszalnik do form płynnych i półstałych z płaszczem grzewczo-chłodzącym, z możliwością pracy pod obniżonym ciśnieniem. Umożliwia wytwarzanie produktów w skali 3-7l.

Mieszalnik laboratoryjny Stephan UMC5

Mieszalnik do form płynnych i półstałych z płaszczem grzewczo-chłodzącym, z możliwością pracy pod obniżonym ciśnieniem. Umożliwia wytwarzanie produktów w skali 1-3l.

Homogenizator Unidrive X1000 na statywie zestaw

Homogenizator Unidrive X1000 umożliwia homogenizację produktów płynnych i półstałych. Objętość homogenizowanej próby to 0,2 – 5 litrów.

Zestaw urządzeń do napełniania i zamykania tub

Zestaw umożliwiający napełnianie i zamykanie tub aluminiowych i laminatowych

Novasome

 Grupa Hasco