Prace
technologiczne

Park aparaturowy - technologia

Poznaj nasz wyjątkowy i unikatowy sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy


Mieszanie
form suchych
Mieszanie proszków i granulatów
w skali 0,2 - 20 kg.


Mieszanie i homogenizacja
form płynnych i półstałych
Mieszanie i homogenizacja roztworów, zawiesin, żeli, kremów i maści w skali 0,2 - 50 l.


Granulacja
proszków
Granulacja mokra, wysokoobrotowa proszków w skali 0,2 - 6 kg. Granulacja mokra, fluidalna proszków w skali 0,2 - 3 kg. Granulacja sucha proszków z wydajnością do 10 kg/h. Powlekanie pelletek w złożu fluidalnym metodą Wurstera w skali 0,2 - 0,6 kg.


Wytwarzanie
tabletek
 
Wytwarzanie tabletek na matrycach w standardzie EU BB i EU D, jednowarstwowych z wydajnością do 10 800 tabl./h. Powlekanie tabletek w skali 0,2-0,8 l.


Pakowanie
 
 
Ręczne pakowanie produktów półstałych w tuby aluminiowe.


Badanie parametrów technologicznych
proszków i tabletek
Badanie parametrów proszków (kąt usypu, gęstość nasypowa przed i po ubiciu) oraz parametrów tabletek (twardość, ścieralność, czas rozpadu).

Chcesz zlecić pracę?
Napisz do nas

* Oferujemy indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Klienta

Novasome

 Grupa Hasco