dr Tomasz Han – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Doktor Nauk Chemicznych, współautor zgłoszeń patentowych dotyczących formulacji farmaceutycznych. Jest odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki. Nadzoruje projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez firmę i przeprowadza kontrole jakości wykonanych zadań w ramach projektów.

 

prof. dr hab. Piotr Sobota –  Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Absolwent Wydziału Matematyczno­-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie  uzyskał stopnień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Specjalista w dziedzinie chemii koordynacyjnej, metaloorganicznej, katalizy i polimerów. Jego dorobek to ponad 190 publikacji w renomowanych czasopismach światowych  i 19 wypromowanych doktorów i 5 doktorów habilitowanych. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Kierownik kilkunastu projektów badawczych KBN, MEiN, MNiSW i NCN. W latach 1985-2007 był konsultantem naukowym w Union Carbide (USA) i w The Dow Chemical Company (USA). Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. Badań i Rozwoju w CBR Novasome.

 

dr Maciej Barys – Dyrektor ds. Operacyjnych

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obronił pracę doktorską z zakresu chemii organicznej. W trakcie swojej kariery zarządzał projektami badawczymi, wdrożeniowymi (nowe metodologie zarządzania w firmie) i serwisowymi. Posiada wiedzę i doświadczenie poparte certyfikatami z zakresu ITIL (standardy zarządzania w firmie IT), PM, Agile, leadershipu, jak i wielu innych.