Prace
badawczo-rozwojowe

Opracowanie
produktu leczniczego

Kwalifikacja materiałów wyjściowych, badania preformulacyjne i deformulacyjne, opracowanie składu produktu, opracowanie metod analitycznych, badania prestability, przeskalowanie procesu wytwarzania, badania stabilności.

Opracowanie suplementu
i kosmetyku

Kwalifikacja materiałów wyjściowych, opracowanie składu produktu, opracowanie metod analitycznych, badania prestability, przeskalowanie procesu wytwarzania, badania stabilności.

Opracowanie
metod analitycznych

Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych wykorzystujących m.in. techniki chromatograficzne, spektrofotometryczne, dyfrakcji laserowej, mikroskopowe.

Walidacja
metod analitycznych

Walidacja metod analitycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ICH i EMA, przygotowanie kompleksowego raportu w języku polskim lub angielskim.

Preformulacja
Deformulacja

Określenie technologii wytwarzania, badania kompatybilności, badania w warunkach stresujących, badania uwalniania, badania polimorfizmu, badania wielkości i kształtu cząstek, badania rozpuszczalności i zwilżalności.

Opracowanie
dokumentacji rejestracyjnej

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków w języku polskim lub angielskim, prowadzenie procesu rejestracji.

Wytwarzanie
produktów

Wytwarzanie różnych postaci leków, suplementów diety, kosmetyków jak m.in. tabletki, kapsułki miękkie, maści, kremy, żele, zawiesiny, roztwory, płyny. Wykorzystanie różnych technologii wytwarzania.

Rozwiązywanie problemów badawczych

Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów badawczych za pomocą wyspecjalizowanej w wielu dziedzinach kadry oraz rozbudowanego parku aparaturowego.

Chcesz zlecić pracę?
Napisz do nas

* Oferujemy indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Klienta