Prace
badawczo-rozwojowe


Opracowanie
produktu leczniczego
Kwalifikacja materiałów wyjściowych, badania preformulacyjne i deformulacyjne, opracowanie składu produktu, opracowanie metod analitycznych, badania prestability, przeskalowanie procesu wytwarzania, badania stabilności.


Opracowanie suplementu
i kosmetyku
Kwalifikacja materiałów wyjściowych, opracowanie składu produktu, opracowanie metod analitycznych, badania prestability, przeskalowanie procesu wytwarzania, badania stabilności.


Opracowanie
metod analitycznych
Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych wykorzystujących m.in. techniki chromatograficzne, spektrofotometryczne, dyfrakcji laserowej, mikroskopowe.


Walidacja
metod analitycznych
Walidacja metod analitycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ICH i EMA, przygotowanie kompleksowego raportu w języku polskim lub angielskim.


Preformulacja
Deformulacja
Określenie technologii wytwarzania, badania kompatybilności, badania w warunkach stresujących, badania uwalniania, badania polimorfizmu, badania wielkości i kształtu cząstek, badania rozpuszczalności i zwilżalności.


Badania
stabilności
Badania stabilności w warunkach długoterminowych (25°C, 60%RH)GMP, pośrednich (30°C, 65%RH), przyspieszonych (40°C, 75%RH), badania fotostabilności, badania In Use.


Opracowanie
dokumentacji rejestracyjnej
Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków w języku polskim lub angielskim, prowadzenie procesu rejestracji.


Wytwarzanie
produktów
Wytwarzanie różnych postaci leków, suplementów diety, kosmetyków jak m.in. tabletki, kapsułki miękkie, maści, kremy, żele, zawiesiny, roztwory, płyny. Wykorzystanie różnych technologii wytwarzania.


Rozwiązywanie problemów badawczych
Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów badawczych za pomocą wyspecjalizowanej w wielu dziedzinach kadry oraz rozbudowanego parku aparaturowego.

Chcesz zlecić pracę?
Napisz do nas

* Oferujemy indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Klienta

Novasome

 Grupa Hasco