Szukaj

Równość szans
kobiet i mężczyzn

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Novasome sp. z o.o. promowana jest zasada równości kobiet i mężczyzn. Przy realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego NOVASOME Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów” podejmowane są działania przyczyniające się do zwiększenia równego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnianiu i rozwoju kariery na rynku pracy, zwalczaniu stereotypów związanych z płcią oraz propagowanie godzenia pracy i życia osobistego.

CBR Novasome gwarantuje osiągnięcie równości szans kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach:

  • dostępie do zatrudnienia
  • w rozwoju kariery
  • godzeniu życia zawodowego z prywatnym
  • w równym podziale obowiązków opiekuńczych nad dziećmi między kobietami i mężczyznami
  • w promowaniu równego wynagrodzenia za jednakową pracę

Kobieta – ikona sukcesu w środowisku innowacyjnej gospodarki

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Novasome sp. z o. o. wspieramy naszych pracowników w zakresie innowacyjnego wdrażania rozwiązań do szerokiej praktyki społecznej i gospodarczej umożliwiającej nowe, lepsze sposoby wytwarzania dóbr i usług. Doceniamy kobiety godzące życie osobiste z rozwojem kariery zawodowej, aktywnie zaangażowane w procesy innowacyjne zapewniające konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zarząd wpiera potencjał kobiet promując model kobiety – ikony sukcesu w środowisku naukowym.

 

Novasome

 Grupa Hasco