Statusy Novasome

Jednostka naukowa

W 2018 roku uzyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzenie statusu jednostki naukowej.

Rozwijamy swoją innowacyjność poprzez regularną współpracę z instytutami badawczymi i Uczelniami Wyższymi, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.

Prowadzimy szereg własnych projektów naukowych, które stają się podstawą składanych grantów, a także prac magisterskich i doktorskich.

Zostaliśmy także docenieni przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i uhonorowani wpisem do wydawnictwa albumowego „Polska Nauka Przemysłowa”.

Status CBR

Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2014 roku firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Status CBR ułatwia wprowadzanie innowacji i komercjalizacje wynalazków.

Jako przedsiębiorstwo posiadające status CBR mamy większe szanse na uzyskanie dofinansowań z różnego rodzaju funduszy, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Według stanu na rok 2021, w Polsce status CBR posiadają jedynie 53 przedsiębiorstwa.

POL-on

Byliśmy pierwszą firmą, która uzyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzenie spełnienia kryteriów bycia jednostką naukową. Łączymy zatem status przedsiębiorcy ze statusem jednostki publicznej.

Z tego względu wszystkie nasze dane naukowe umieszczone zostały w ogólnopolskiej zintegrowanej sieci informatycznej POL-on, który jest najbardziej obszernym repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

System GMP

W 2017 roku Główny Inspektorat Farmaceutycznych przyznał nam certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW, ang. GMP).

Jesteśmy wytwórcą kontraktowym w zakresie badań kontroli jakości produktu leczniczego i materiału wyjściowego na zasadach określonych w umowie jakościowo-kontraktowej.

Posiadamy zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych w zakresie fizyko-chemicznych badań kontroli jakości oraz przetwarzanie i przerób niektórych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Novasome

 Grupa Hasco