Granty i patenty

Granty

1. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.”

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”. Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

2. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego NOVASOME Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”

Celem projektu jest rozwój CBR Novasome poprzez inwestycję w sprzęt analityczny i technologiczny, wartości niematerialne i prawne oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarach wskazanych w planie prac B+R.

3. „Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe”

Celem projektu było utworzenie nowych laboratoriów oraz modernizacja już istniejących, co pozwoliło na poszerzenie oferty firmy oraz zwiększenie przychodów z działalności badawczej.

Patenty

Otrzymaliśmy szereg patentów chroniących opracowane przez nas formulacje, zawierające poniższe substancje czynne:

Novasome

 Grupa Hasco