Szukaj

Granty i patenty

Granty

1. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów”

Celem Projektu, realizowanego przez Konsorcjum w składzie PPF Hasco-Lek S.A. (lider) i Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. (konsorcjant), jest opracowanie złożonego produktu generycznego stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 i przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu. Rezultat Projektu odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy, w tym w zwiększenie możliwości produkcji leków i API na terenie UE w celu wzmocnienia odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów.

Rozwijany produkt będzie składał się z dwóch substancji czynnych z grupy flozyn oraz biguanidów. Ponadto będzie dostępny w kilku dawkach, a jego biorównoważność zostanie potwierdzona w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze standardami Europejskiej Agencji Leków.

 

Rezultat Projektu będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępu pacjentów do najnowocześniejszej terapii, poprawę stanu zdrowia pacjentów, zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój potencjału naukowo-gospodarczego oraz poprawę bezpieczeństwa lekowego Polski.

2. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.”

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”. Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

3. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego NOVASOME Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”

Celem projektu jest rozwój CBR Novasome poprzez inwestycję w sprzęt analityczny i technologiczny, wartości niematerialne i prawne oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarach wskazanych w planie prac B+R.

4. „Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe”

Celem projektu było utworzenie nowych laboratoriów oraz modernizacja już istniejących, co pozwoliło na poszerzenie oferty firmy oraz zwiększenie przychodów z działalności badawczej.

Patenty

Otrzymaliśmy szereg patentów chroniących opracowane przez nas formulacje, zawierające poniższe substancje czynne:

Novasome

 Grupa Hasco