Ochrona środowiska

Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME Sp. z o.o. spełnia wszystkie środowiskowe wymagania prawne, związane z prowadzoną działalnością, posiada wymagane decyzje i umowy w zakresie ochrony środowiska. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Spółka wprowadza nowe sposoby badań i wytwarzania, wykorzystując nowoczesne urządzenia oraz zmniejszając ilości zadań badawczych wykonywanych metodami fizykochemicznymi, poprzez zastąpienie ich metodami numerycznymi. Dzięki temu CBR „NOVASOME” Sp. z o. o. oddziałuje pozytywnie na środowisko poprzez:

  • zmniejszanie wielkości wykonywanych prób
  • zmniejszanie zużycia odczynników i ilości powstających odpadów
  • obniżanie emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • zmniejszanie ilości zużywanej wody i energii oraz ilości powstających ścieków

Novasome

 Grupa Hasco