Badania Preformulacyjne Wykonujemy specjalistyczne badania preformulacyjne, obejmujące analizy fizykochemiczne substancji czynnych,
pomocniczych oraz produktów porównawczych.
Zobacz ofertę
Projekty Badawczo-Rozwojowe Opracowujemy innowacyjne produkty lecznicze, kosmetyki oraz suplementy diety Zobacz ofertę Usługi Analityczne Specjalizujemy się w usługach analitycznych w zakresie badania materiałów wyjściowych i produktów końcowych zgodnie z monografiami farmakopealnymi. Wykonujemy również rozwój, optymalizację, walidację i transfer metod analitycznych. Zobacz ofertę Usługi Technologiczne Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu składów ilościowo- jakościowych oraz
technologii otrzymywania produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków
Zobacz ofertę
Usługi Eksperckie Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji analitycznej oraz technologicznej, niezbędnej
do rejestracji produktu leczniczego w zgodności z formatem CTD, Moduł 3
Zobacz ofertę
Do góry