Novasome Liderem jednostek badawczo-naukowych na Dolnym Śląsku

Według raportu „Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji branży chemicznej i farmaceutycznej” przeprowadzonego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Runku, Novasome wykazuje największy potencjał badawczo-naukowy na Dolnym Śląsku.

Jesteśmy jednostką wiodącą przed Wydziałem Chemii (Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej) Politechniki Wrocławskiej i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Novasome zostało równie uznane za najbardziej potencjałową jednostkę badawczo-naukową, która może wspierać przedsiębiorstwa działające w ramach inteligentnych specjalizacji „Chemia i farmaceutyka” na podstawie raportu „Dolny Śląsk region innowacji Branża chemiczna i farmaceutyczna, żywność wysokiej jakości oraz surowce naturalne i wtórne” przygotowanego przez „Invest in Wroclaw” Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Wysoką pozycję w raportach zapewniło nam ciągłe dążenie do rozwoju obszaru R&D jak np. opracowywanie składów jakościowo-ilościowych oraz technologii otrzymywania produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków oraz doświadczenie w zakresie prac eksperckich takich jak ocena dokumentacji producentów substancji czynnych, przygotowywanie opracowań literaturowych oraz patentowych.

Na uwagę zasłużył nasz szeroki pakiet badań analitycznych w zakresie m.in. opracowania, walidacji i transferu metod analitycznych, badań materiałów wyjściowych i produktów końcowych zgodnie z monografiami farmakopealnymi oraz duża dostępność analiz instrumentalnych, chromatograficznych, badań dostępności farmaceutycznej, badań charakterystyki cząstek, badań stabilności.

Novasome

 Grupa Hasco