Szukaj

Zapytanie ofertowe
7_NOV_ABM_2023

Zapytanie ofertowe
7_NOV_ABM_2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA / INVITATION TO TENDER FOR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOV/ABM/2023

INQUIRY NR 7/NOV/ABM/2023

W RAMACH PROJEKTU PN. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH 

AS PART OF THE PROJECT CALLED. „DEVELOPMENT OF A GENERIC DRUG SHOWING BIOEQUIVALENCE WITH TWO ACTIVE SUBSTANCES FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES IN ADULT PATIENTS”. CO-FUNDED BY THE MEDICAL RESEARCH AGENCY

 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na:

wytworzenie i dostawa substancji aktywnej Empagliflozyny (CAS 864070-44-0). 

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

Oferty cenowe należy składać do dnia 25 sierpnia 2023, 00:00  UTC+ 01:00 

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

 

In connection with the project called: „Development of a generic drug demonstrating bioequivalence containing two active substances for the treatment of type 2 diabetes mellitus in adult patients” co-funded by the Medical Research Agency, we kindly request you to send us a proposal for:

 purchase and delivery of active substance Empagliflozin (CAS 864070-44-0).

The description of the subject matter of the contract along with the specifications of the subject matter of the contract and the planned date of execution of the contract can be found under: Appendix 1 to this request

Price offers should be submitted by 25 August 2023, 00:00  UTC+ 01:00

If you have any questions, please contact us via email: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

Załączniki / Attachments: 

Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 1 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 2 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 3 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 4 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 5 Formularz zamówienia j. pol_ j.ang

Zapytanie ofertowe
7_NOV_ABM_2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA / INVITATION TO TENDER FOR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOV/ABM/2023

INQUIRY NR 7/NOV/ABM/2023

W RAMACH PROJEKTU PN. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH 

AS PART OF THE PROJECT CALLED. „DEVELOPMENT OF A GENERIC DRUG SHOWING BIOEQUIVALENCE WITH TWO ACTIVE SUBSTANCES FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES IN ADULT PATIENTS”. CO-FUNDED BY THE MEDICAL RESEARCH AGENCY

 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na:

wytworzenie i dostawa substancji aktywnej Empagliflozyny (CAS 864070-44-0). 

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

Oferty cenowe należy składać do dnia 25 sierpnia 2023, 00:00  UTC+ 01:00 

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

 

In connection with the project called: „Development of a generic drug demonstrating bioequivalence containing two active substances for the treatment of type 2 diabetes mellitus in adult patients” co-funded by the Medical Research Agency, we kindly request you to send us a proposal for:

 purchase and delivery of active substance Empagliflozin (CAS 864070-44-0).

The description of the subject matter of the contract along with the specifications of the subject matter of the contract and the planned date of execution of the contract can be found under: Appendix 1 to this request

Price offers should be submitted by 25 August 2023, 00:00  UTC+ 01:00

If you have any questions, please contact us via email: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

Załączniki / Attachments: 

Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 1 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 2 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 3 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 4 Zapytanie ofertowe nr 7_NOV_ABM_2023
Zał. 5 Formularz zamówienia j. pol_ j.ang

Novasome

 Grupa Hasco