Zapytanie ofertowe
2_NOV_ABM_2023

Zapytanie ofertowe
2_NOV_ABM_2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/NOV/ABM/2023

Ponowne 16.05.2023 – 02.06.2023 r.

W RAMACH PROJEKTU PT. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

 

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na  zakup i dostawę sprzętów laboratoryjnych zgodnych z załączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego przenośnego zestawu komputerowego (1 szt.), z przeznaczeniem do analizy formulacji pod katem dystrybucji składników formulacji.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się na stronie internetowej: www.novasome.pl

Oferty cenowe należy składać do dnia 02.06.2023 r. do godziny 15.00 przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl jako odpowiedź na niniejsze zapytanie w niej umieszczone lub osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego.

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

2_NOV_ABM_2023.ponowne15.05.2023-02.06.2023

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr. 2_NOV_ABM.2023

2_NOV_ABM_2023_ogłoszenia Wyboru Wykonawcy_final

Zapytanie ofertowe
2_NOV_ABM_2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/NOV/ABM/2023

Ponowne 16.05.2023 – 02.06.2023 r.

W RAMACH PROJEKTU PT. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

 

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na  zakup i dostawę sprzętów laboratoryjnych zgodnych z załączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego przenośnego zestawu komputerowego (1 szt.), z przeznaczeniem do analizy formulacji pod katem dystrybucji składników formulacji.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się na stronie internetowej: www.novasome.pl

Oferty cenowe należy składać do dnia 02.06.2023 r. do godziny 15.00 przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl jako odpowiedź na niniejsze zapytanie w niej umieszczone lub osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego.

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

2_NOV_ABM_2023.ponowne15.05.2023-02.06.2023

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr. 2_NOV_ABM.2023

2_NOV_ABM_2023_ogłoszenia Wyboru Wykonawcy_final

Novasome

 Grupa Hasco