Szukaj

Zapytanie ofertowe
1_NOV_ABM_2023

Zapytanie ofertowe
1_NOV_ABM_2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/NOV/ABM/2023

W RAMACH PROJEKTU PT. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

 

1. W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na zakup i dostawę sprzętów laboratoryjnych zgodnych z załączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe dotyczy:

  • Zadanie 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum trzy kolumny chromatograficzne.
  • Zadanie 2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum jedną kolumnę chromatograficzną.
  • Zadanie 3. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum jedną kolumnę chromatograficzną oraz detektorem FLD.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się na stronie internetowej: www.novasome.pl

Oferty cenowe należy składać do dnia 14.03.2023 r. do godziny 16.00 przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl jako odpowiedź na niniejsze zapytanie w niej umieszczone lub osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego.

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

Zapytanie ofertowe nr.1_NOV_ABM_2023.pdf

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr. 1_NOV_ABM.2023

1_NOV_ABM_2023_ogłoszenia Wyboru Wykonawcy

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI OFERTOWEJ PO WEZWANIU.19.04.23

Zapytanie ofertowe
1_NOV_ABM_2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/NOV/ABM/2023

W RAMACH PROJEKTU PT. „OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

 

1. W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów” współfinansowanego ze środków Agencji Medycznych, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na zakup i dostawę sprzętów laboratoryjnych zgodnych z załączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe dotyczy:

  • Zadanie 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum trzy kolumny chromatograficzne.
  • Zadanie 2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum jedną kolumnę chromatograficzną.
  • Zadanie 3. Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego z detektorem DAD wyposażonego w piec na minimum jedną kolumnę chromatograficzną oraz detektorem FLD.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i planowanym terminem wykonania zamówienia znajdują się na stronie internetowej: www.novasome.pl

Oferty cenowe należy składać do dnia 14.03.2023 r. do godziny 16.00 przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl jako odpowiedź na niniejsze zapytanie w niej umieszczone lub osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego.

W przypadku pytań prosimy do kontaktu poprzez mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl

Zapytanie ofertowe nr.1_NOV_ABM_2023.pdf

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr. 1_NOV_ABM.2023

1_NOV_ABM_2023_ogłoszenia Wyboru Wykonawcy

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI OFERTOWEJ PO WEZWANIU.19.04.23

Novasome

 Grupa Hasco