Mocne strony

Badania konopi

Wykonujemy badania kontroli jakości ziela konopi oraz jego ekstraktów zgodnie w wymaganiami DAB 2020 Eingestellter oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP).

Zakres prac to m.in.:

Preformulacja / Deformulacja

Wykonujemy badania preformulacji i deformulacji produktów leczniczych.

W ramach prac oferujemy 

Posiadamy wykwalifikowany, doświadczony zespół specjalistów oraz park aparaturowy umożliwiający kompleksowe badania różnych postaci leków.

Analiza kształtu i wielkości cząstek

Oferujemy:

Wykorzystywany aparat:

Morphologi G3S (firmy Malvern Panalytical Ltd.).

 • pozwala na pomiary w zakresie od 0,5 do 1000 µm
 • dzięki rozbudowanym możliwościom oprogramowania możliwe jest przedstawienie wyników w formie rozkładu wielkości cząstek pod względem ich ilości lub objętości w stosunku do całości próby badanej
 • program pozwala nam również na filtrowanie cząstek pod względem wielkości i kształtu według zadanych preferencji.

Wykorzystywane analizatory:

Mastersizer 2000

 • wyposażonym w przystawkę Hydro 2000S do pomiarów „na mokro”
 • przystawkę Scirocco 2000 do pomiarów „na sucho”

 

Mastersizer 3000

 • wyposażonym w przystawkę Hydro MV do pomiarów „na mokro”
 • Aero S do pomiarów „na sucho”

Wykorzystywane analizatory:

Spraytec

 • oznaczenie wielkości kropel lub substancji rozpylonych w zakresie od 0,1 do 900 µm.
 • analiza preparatów donosowych wykonywana jest z zastosowaniem innowacyjnego system automatycznego rozpylania firmy SIPI.)

Wykorzystywany aparat:

Zetasizer Nano ZS

 • wyjątkowa czułość urządzenia pozwala na pomiar cząstek o bardzo małych rozmiarach, w zakresie od 0,6 nm do 6 µm
 • technika DLS znajduje zastosowanie w pomiarach:
  • nanocząstek,
  • koloidów,
  • białek,
  • liposomów,
  • mikroemulsji
  • i wielu innych materiałów
 • dodatkową zaletą posiadanego przez nas urządzenia jest możliwość wyznaczenia potencjału Zeta.

Oferujemy wykonanie ww. pomiarów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów, a w miarę potrzeby opracowanie metod analitycznych, ich walidację oraz transfer do miejsca docelowego.

Novasome

 Grupa Hasco