Szukaj

Współpraca CBR Novasome z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Głównym celem współpracy jest wspieranie środowiska nauki i biznesu, zwiększenie rozwoju badawczo-rozwojowego i naukowego obu jednostek, przyspieszenie rozwoju gospodarki, a także niwelowania negatywnych zjawisk na rynku pracy.

Obie Strony podejmą kroki w celu wspierania projektów dydaktyczno-szkoleniowych, doradczo-konsultingowych i inne inicjatyw obejmujących wspólne formy współpracy.

Jednostki poprzez wykorzystanie uzupełniającego się potencjału fachowego uczestniczą w realizacji ambitnych projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań naukowych o dużym potencjale rynkowym.

Novasome oraz Wydział Chemii UWr wzajemnie organizują fakultety, praktyki, staże studenckie i doktoranckie oraz doktoraty wdrożeniowe, umożliwiając młodym talentom dobry start na rynku pracy.

Novasome

 Grupa Hasco