W ramach usług Laboratorium Technologicznego oferujemy:

 • opracowywanie składów jakościowo-ilościowych oraz technologii otrzymywania produktów leczniczych w postaci:
  • tabletek, w tym tabletek powlekanych, proszków, granulatów, kapsułek żelatynowych miękkich
  • roztworów, zawiesin, syropów, płynów
  • maści, kremów, żeli – w tym preparatów liposomowych
 • opracowywanie składów jakościowo-ilościowych oraz technologii otrzymywania suplementów diety i kosmetyków
 • poszukiwanie oraz ocena materiałów wyjściowych (w tym opakowań jednostkowych) pod kątem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi wymaganiami jakościowymi (EP, EMEA, ICH, WHO) oraz pod kątem ich przydatności przy opracowywaniu produktów końcowych
 • opracowywanie pełnej dokumentacji technologicznej dotyczącej rozwoju produktu, w tym dokumentacji w formacie CTD, niezbędnej w procesie rejestracji produktów leczniczych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz aktami prawnymi
 • optymalizację technologii otrzymywania produktów końcowych oraz wyznaczanie parametrów krytycznych procesów
 • zwiększanie skali procesu technologicznego z laboratoryjnej na produkcyjną (upscaling)
 • transfer opracowanych technologii do miejsca wytwarzania produktu końcowego