Nasza oferta usług eksperckich obejmuje:

  • ocenę dokumentacji producentów substancji czynnych (ASMF, DMF, CEP)
  • opracowywanie harmonogramów zadaniowo-czasowych dla prac badawczo-rozwojowych
  • opracowywanie raportów z zakończonych etapów prac badawczo-rozwojowych
  • przygotowywanie opracowań literaturowych oraz patentowych
  • opracowywanie pełnej dokumentacji analitycznej oraz technologicznej dotyczącej rozwoju produktu, w tym dokumentacji w formacie CTD, niezbędnej w procesie rejestracji produktów leczniczych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz aktami prawnymi
  • opracowywanie specyfikacji dla materiałów wyjściowych oraz produktów końcowych
  • przeprowadzanie szkoleń i warsztatów, skierowanych do badaczy i członków zespołów badawczych, dotyczących organizacji i prowadzenia badań klinicznych, a także zasad dobrej praktyki klinicznej (GCP)