CBR Novasome Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług analitycznych dla wielu gałęzi przemysłu, m. in. przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy chemicznego.

Oferujemy wykonanie pomiarów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów, a w miarę potrzeby opracowanie metod analitycznych, ich walidację oraz transfer do miejsca docelowego.

CBR Novasome posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW, ang. GMP), zezwolenie na wytwarzanie w zakresie kontroli jakości (badania fizykochemiczne) i podlega okresowym inspekcjom Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych prac.

Wykwalifikowany personel gwarantuje jakość i rzetelność wykonanych prac, a nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne na wszystkich etapach zleconych projektów.

 

Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej

Oferujemy wykonanie analiz rozkładu wielkości cząstek stałych, w zakresie od 0,02 do 2000 µm, metodą pomiaru dyfrakcji światła lasera rozproszonego na próbie badanej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają określić ilościowy lub objętościowy udział poszczególnych frakcji w całości przebadanej próby.

Pomiary wykonane metodą dyfrakcji laserowej pozwalają na ocenę wielkości cząstek badanej próby, wykrycie anomalii w materiale lub szybkie porównanie kilku serii tego samego produktu (sprawdzenie powtarzalności procesu, np.: krystalizacji lub rozdrabniania).

Dysponujemy aparatem Mastersizer 2000 (firmy Malvern Panalytical Ltd.) wyposażonym w dwa moduły pomiarowe:

  • Hydro 2000S do analiz „na mokro” w zawiesinach wodnych lub organicznych. Mała objętość celi pomiarowej pozwala na analizę nawet niewielkiej ilości próbki. Umożliwia pomiar produktów wykorzystywanych m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym.
  • Scirocco 2000 do analiz „na sucho”. W tym przypadku pomiar polega na ciągłym podawaniu próby do celi pomiarowej z zastosowaniem kontrolowanego przepływu powietrza. Metoda pozwala w krótkim czasie przebadać duże ilości surowca oraz może być zastosowana do materiałów, które zmieniają właściwości pod wpływem dyspersji w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych. Metoda dyspersji „na sucho” znajduje zastosowanie w badaniu substancji farmaceutycznych, materiałów budowalnych (np. cementy), suchych granulatów, materiałów chemicznych, dodatków paszowych, sproszkowanych metali i wielu innych.

Analiza wielkości kropel metodą dyfrakcji laserowej

Oferujemy wykonanie analiz wielkości kropel lub rozpylonych cząstek metodą dyfrakcji laserowej w aerozolach: preparatach donosowych, kosmetykach, środkach ochrony roślin i innych. Pomiary wykonane są aparatem Spraytec (firmy Malvern Panalytical Ltd.) pozwalającym na oznaczenia wielkości kropel lub substancji rozpylonych w zakresie od 0,1 do 900 µm, w tym oznaczenie średniej średnicy kropel, która jest jedną z cenniejszych poglądowych wielkości pozwalających na ocenę porównawczą jakości rozpylania. Pozwalają też wykryć obecność niebezpiecznych drobin o wielkości <10µm, które potencjalnie mogą trafić do oskrzeli i płuc podczas inhalacji aerozolem.

Posiadamy również innowacyjny system automatycznego rozpylania preparatów donosowych pozwalający na precyzyjne i powtarzalne dozowanie, np. preparatów do nosa w formie aerozolu. Poszczególne frakcje możemy oznaczyć pod względem ilościowym lub objętościowym w stosunku do całości uwolnionej dawki produktu.

Analiza wielkości i kształtu cząstek metodą mikroskopową

Oferujemy wykonanie analiz wielkości i kształtu cząstek metodą analizy obrazu mikroskopowego za pomocą aparatu Morphologi G3S (firmy Malvern Panalytical Ltd.), pozwalającego na pomiary w zakresie od 0,5 do 1000 µm. Bezpośrednie obserwacje mikroskopowe pozwalają określić wielkość i kształt analizowanych materiałów, a rozbudowane oprogramowanie do analizy wyników pozwala zbadać i skatalogować olbrzymią ilość cząstek – w zależności od badanej próbki możemy przeanalizować jednorazowo nawet do kilkuset tysięcy cząstek.

Dużą zaletą pomiarów mikroskopowych jest mała ilość próbki potrzebna do wykonania pomiarów o dobrej statystyce.

Dzięki rozbudowanym możliwościom oprogramowania możliwe jest przedstawienie wyników w formie rozkładu wielkości cząstek pod względem ich ilości lub objętości w stosunku do całości próby badanej. Program pozwala nam również na filtrowanie cząstek pod względem wielkości i kształtu według zadanych preferencji.

Analiza wielkości nanocząstek metodą dynamicznego rozproszenia światła (ang. DLS)

Oferujemy wykonanie analiz wielkości nanocząstek metodą dynamicznego rozproszenia światła przy użyciu aparatu Zetasizer Nano ZS (firmy Malvern Panalytical Ltd.). Wyjątkowa czułość urządzenia pozwala na pomiar cząstek o bardzo małych rozmiarach, w zakresie od 0,3 nm do 10 µm.

Technika DLS znajduje zastosowanie w pomiarach nanocząstek, koloidów, białek, liposomów, mikroemulsji i wielu innych materiałów.

Dodatkową zaletą posiadanego przez nas urządzenia jest możliwość wyznaczenia potencjału Zeta.

Analiza powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów

Oferujemy wykonanie analiz powierzchni właściwej i porowatości materiałów metodą sorpcji gazów. Metoda ta polega na analizie zjawiska kontrolowanej adsorpcji/desorpcji gazu na powierzchni materiałów i umożliwia pomiary w zakresie od 0,01m2/g i objętości porów w zakresie 0,35 nm do 500 nm.

Dysponujemy aparatem NOVAtouch LX2 (firmy Quantachrome Instruments) pozwalającym na pomiar materiałów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, m.in. sorbentów, spieków ceramicznych, katalizatorów, rud i tlenków metali, próbek gleby.

Pomiary aktywności wody oraz krzywych sorpcji wody

Oferujemy wykonanie analiz aktywności wody i pomiaru krzywych sorpcji technikami DVS (Dynamic Vapour Sorption) i DDI (Dynamic Dew Point Isotherm).

Dysponujemy analizatorem sorpcji wody (VSA) pozwalającym na pomiar aktywności wody i wyznaczanie krzywych sorpcji wody (adsorpcja i desorpcja). Urządzenie pozwala na określenie aktywności wody w składnikach, półproduktach oraz gotowych produktach spożywczych i farmaceutycznych. Kontrola aktywności wody pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji niepożądanych (np. utlenianie lipidów, nieenzymatyczne brązowienie, reakcje hydrolizy) i wzrostu drobnoustrojów (pleśni, drożdży i bakterii). Analizy aktywności wody są techniką uznawaną przez FDA  (USP <1112>) oraz ICH/EMA jako zastępstwo parametru zawartości wody KF oraz argument dla ograniczonego programu badań mikrobiologicznych.

Wyznaczenie krzywych sorpcji pozwala na wyznaczenie wartości krytycznych aktywności wody – parametrów pozwalających na optymalizację procesu wytwarzania, przechowywania i dobór opakowania gotowego produktu.

Analizy z użyciem wysokorozdzielczego spektrometru mas HRMS

Dysponujemy wysokorozdzielczym spektrometrem mas wykorzystującym technologię Orbitrap sprzężonym z układem HPLC z kolektorem frakcji co pozwala na wykonanie analiz zarówno pod kątem jakościowym (wysoka rozdzielczość) jak i ilościowym.

Standardowo wykonujemy identyfikację zanieczyszczeń oraz analizy nitrozoamin w wodzie, substancjach oraz produktach gotowych.