Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane pod nazwą „Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o.” realizowane w ramach zadania „Prace instalacyjne związane z podłączeniem urządzeń B+R i prace modernizacyjne związane z dostosowaniem parteru do osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo- Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.