Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego pod nazwą ,,Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Badawczo – Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o.” realizowana w ramach zadań Wyposażenie komputerowe na potrzeby prac B+R i Oprogramowanie na potrzeby prac B+R w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo- Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.