Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego pod nazwą ,,Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badawczo – Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o.” realizowana w ramach zadań Wyposażenie Laboratorium BadawczegoWyposażenie Laboratorium Technologicznego w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo- Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.