CBR Novasome, jako jednostka badawczo-naukowa, rozwija swoją innowacyjność poprzez współpracę z innymi firmami farmaceutycznymi oraz uczelniami wyższymi, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.

Centrum Badawczo Rozwojowe Novasome jest członkiem Klastra Nutribiomed, zrzeszającego grono przedsiębiorstw z branży żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznej. Współpraca  w ramach Klastra umożliwia powiązanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z rozwojem technologii biomedycznych, ukierunkowanych na wytwarzanie suplementów diety i nutraceutyków oraz preparatów farmaceutycznych.

http://www.nutribiomed.pl/

Współpraca
PPF Hasco-Lek
INTiBS PAN Wrocław
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Europejski Instytut Technologiczny we Wrocławiu
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Gdański Uniwersytet Medyczny
Naturibiomed
PPF Hasco-Lek
INTiBS PAN Wrocław
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Europejski Instytut Technologiczny we Wrocławiu
Akademia Medyczna we Wrocławiu