Dorobek CBR Novasome obejmuje badania naukowe oparte na wiedzy i rozwoju nowych technologii. Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2014 roku firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Status CBR ułatwia wprowadzanie innowacji i komercjalizacje wynalazków. Przedsiębiorstwa posiadające status CBR mają  większe szanse na uzyskanie dofinansowania z różnego rodzaju funduszy.

W 2018 roku w Polsce status CBR posiada jedynie 36 przedsiębiorstw.