Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. prowadzi badania naukowe oparte na wiedzy i rozwoju najnowszych technologii i jest firmą świadczącą usługi eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji i dla przemysłu kosmetycznego. Rozwija innowacyjną i nowatorską działalność poprzez regularną współpracę z firmami farmaceutycznymi oraz Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Poznaniu oraz  Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W 2014 roku, decyzją Ministra Gospodarki Spółce został przyznany status centrum badawczo-rozwojowego.

Oferta CBR Novasome obejmuje projektowanie i optymalizację procesów badawczych i technologicznych, opracowywanie formulacji farmaceutycznych w postaci tabletek, tabletek powlekanych, kapsułek żelatynowych miękkich oraz produktów kosmetycznych. Spółka opracowuje również preparaty naskórne w formie maści, kremów i żeli, w tym żeli liposomowych, w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej, z wykorzystaniem testów transdermalnych w komorach Franz’a. Innym ważnym elementem działalności firmy jest opracowywanie walidacji metod analitycznych oraz procesów technologicznych ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Przygotowujemy dokumentację rejestracyjną gotowych produktów formulacji farmaceutycznych (w formacie CTD), ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu leczniczego.

Firma CBR Novasome została założona w 2004 roku jako spółka typu spin-off.  W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 4, Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego uzyskała środki finansowe na realizację projektu „Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe.