2016

W strukturze firmy utworzono Laboratorium Innowacyjnych Technologii Medycznych (LITM).

Celem działalności LITM jest prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny, biotechnologii oraz nauk pokrewnych.

2016

Firma CBR Novasome została członkiem Klastra Nutribiomed, zrzeszającego grono przedsiębiorstw z branży żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznej.

. . .

2014

Decyzją Ministra Gospodarki firma CBR Novasome uzyskała oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

. . .

2008

 W 2008 roku firma CBR Novasome uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe”.

W ramach projektu powstały nowe laboratoria, a laboratoria istniejące zostały rozbudowane i zmodernizowane.

2007

Od 2007 roku szereg prac badawczych realizowanych przez firmę CBR Novasome prowadzonych jest na zlecenie P.P.F. Hasco-Lek S.A. między innymi w ramach realizacji zadań projektu Inicjatywy Technologicznej I dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2006

W 2006 roku na mocy kolejnego aktu notarialnego zmieniła się struktura udziałowców spółki. Od tego czasu w spółkę w stu procentach zaangażowany jest kapitał polski. Od tego momentu głównym obszarem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji i kosmetyki.

. . .