Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. powołało Radę Naukową, która będąc organem opiniotwórczo-doradczym wspiera naszą działalność naukowo- badawczą.

Rada Naukowa opiniuje kierunki rozwoju CBR Novasome, diagnozuje potrzeby w zakresie nowych projektów badawczo- rozwojowych  oraz konsultuje plany badawcze.

W skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele środowisk naukowych (reprezentujący uczelnie wyższe, ośrodki i instytuty naukowe w Polsce), dysponujący wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem w prowadzeniu projektów badawczych.