• Potaczek, T. Borowik, „Mieszanina kwasu azelainowego i liposomów”, PL220395 – zobacz szczegóły
 • Potaczek, M. Langner, „Żel z kwasem azelainowym i sposób wytwarzania żelu z kwasem azelainowym”, PL217786 – zobacz szczegóły
 • Borowik, M. Langner, M. Przybyło, „Kompozycja liposomowa zawierająca naproksen i sposób wytwarzania kompozycji liposomowej zawierającej naproksen”, PL214538 – zobacz szczegóły
 • Kułdo – „Kompozycja liposomowa zawierająca pochodne witaminy B3”, PL222236 – zobacz szczegóły
 • Kułdo – „Sposób wytwarzania kompozycji liposomowej zawierająca pochodne witaminy B3”, PL222235 – zobacz szczegóły
 • Potaczek, S. Han, K. Karłowicz-Bodalska, P. Paduszyński, „Kompozycja farmaceutyczna lub kosmetyczna i sposób jej otrzymywania”, PL222738 – zobacz szczegóły
 • Potaczek, S. Han, K. Karłowicz-Bodalska, „Kompozycja farmaceutyczne do stosowania miejscowego zawierająca acyklowir oraz sposób jej wytwarzania”, PL220445 – zobacz szczegóły
 • Potaczek, S. Han, K. Karłowicz-Bodalska, P. Paduszyński, – „Kompozycja farmaceutyczna do stosowania miejscowego zawierająca acyklowir oraz sposób jej wytwarzania”, PL220117 – zobacz szczegóły
 • Haber, A. Wójcik, Ł. Ozimek, D. Szura, K. Dubas, T. Krusiński – „Sposób suszenia heparyny sodowej”, PL220404 – zobacz szczegóły
 • Haber, A. Wójcik, Ł. Ozimek, D. Szura, K. Dubas, T. Krusiński – „Sposób wydzielania heparyny sodowej”, PL219701 – zobacz szczegóły
 • Paduszyński, P. Potaczek, D. Szura, K. Karłowicz-Bodalska, T. Han, S. Han – „Kompozycja do stosowania na skórę oraz sposób jej wytwarzania”, PL229222 – zobacz szczegóły
 • Sposób wytwarzania nanokrystalicznych proszków czystego hydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2; PL229920 – zobacz szczegóły