Laboratorium Innowacyjnych Technologii Medycznych (LITM) realizuje działalność naukową oraz badawczo-rozwojową z zakresu medycyny, biotechnologii oraz nauk pokrewnych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz innymi ośrodkami badawczymi w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

Nasz obszar działalności obejmuje:  inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac rozwojowo – wdrożeniowych i badań naukowych w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań medycznych, a w szczególności:

  • opracowanie nowych strategii diagnostyczno-terapeutycznych zmierzających do optymalizacji oraz personalizacji procesu leczenia
  • wdrożenie/prowadzenie badań zmierzających w kierunku polepszenia usług medycznych oraz zminimalizowania kosztów procedur medycznych
  • tworzenie procedur medycznych i wdrażanie nowych metod laboratoryjnych
  • organizacja i prowadzenie badań klinicznych leków i wyrobów medycznych
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zasad dobrej praktyki klinicznej dla badaczy i zespołów badawczych realizujących badania kliniczne
  • przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych
  • promocja wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w czasopismach i konferencjach polskich i międzynarodowych
  • planowanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Zespół Laboratorium Innowacyjnych Technologii Medycznych składa się z biotechnologów, biologów i analityków medycznych, specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu biologii molekularnej, genetyki, immunologii, mikrobiologii oraz biologii medycznej, a także diagnostów laboratoryjnych oraz pracowników administracyjnych i ekonomistów.

Zespół posiada wszechstronne doświadczenie w pisaniu i realizowaniu grantów badawczych, administrowaniu, koordynowaniu i monitorowaniu badań klinicznych.