Szukaj

Członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Novasome oprócz zaawansowanej działalności w branży farmaceutycznej rozwija swoje zainteresowania w obszarze rynku chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest rzecznikiem interesów Członków, bierze czynny udział w procesach legislacyjnych, a także wspiera rozwój i innowacyjność całego sektora chemicznego.

Przystąpienie Novasome 22.04.2022 roku do PIPC umożliwia partnerskie nawiązanie współpracy z przedstawicielami branży chemicznej biegłymi w koordynacji chemicznego sektora badawczo-rozwojowego.

Nowy obszar działalności Novasome dotyczący syntezy substancji czynnych przyczyni się w konsekwencji do wprowadzenia stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API na rynku Unii Europejskiej.

Novasome

 Grupa Hasco