Szukaj

CBR Novasome ponownie uruchomiło Program Stypendialny dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Programu Stypendialnego jest motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania zainteresowania syntezą organiczną. Program Stypendialny stwarza możliwość nawiązania współpracy
 
CBR Novasome ze studentami zainteresowanymi pracą w przemyśle farmaceutycznym.
O Stypendium mogą ubiegać się wszyscy studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich, przy czym preferowani są studenci studiów magisterskich.
 
Termin składania wniosków – 30.10.2023
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie.
 

Novasome

 Grupa Hasco