Laboratorium specjalizuje się w opracowywaniu metod badawczych do oceny jakości produktu leczniczego. Istnieje możliwość wykonania testów uwalniania substancji czynnej, zarówno ze stałych postaci leku (tabletki, kapsułki), jak i zawiesin zgodnie z wymaganiami Ph.Eur. oraz aktualnymi wytycznymi EMEA. Laboratorium wykonuje walidację metod zgodnie z wytycznymi ICH Q2(R1).

Dla preparatów naskórnych (maści, żele, kremy, emulsje, zawiesiny, roztwory) wykonujemy pomiary skuteczności wnikania i przenikania substancji aktywnych (API) zawartych w formulacjach. W tym celu wykorzystywane są testy dyfuzyjne in vitro na komorach Franz’a. Zaletą tego systemu jest mała objętość płynu do uwalniania oraz bardzo praktyczna komora dyfuzyjna, umożliwiająca bardzo dokładne nanoszenie preparatu na wcześniej przygotowaną skórę.

Oferujemy opracowanie statystyczne wykonanych w laboratorium pomiarów dostępności farmaceutycznej (porównywanie profili uwalniania z wyznaczeniem współczynników F1; F2,), zgodnie z wytycznymi cpmp/ewp/qwp/1401/98 „Gudeline on the investigation of bioequivalence” oraz Guidance for Industry „Dissolution testing of immediate release solid oral dosage forms”.